De Martinus is gevestigd in de multifunctionele accommodatie Keizerskroon te Losser.

De Martinus is in 1934 begonnen als RK lagere school St. Martinus in een markant gebouw aan de Enschedesestraat.
Mede door toename van het aantal leerlingen is de onderbouw in augustus 1998 uitgeweken naar een aantal schoolwoningen aan de Keizerskroon. Met ingang van het schooljaar 2004-2005 zijn we weer samen. In de school is er ook een mogelijkheid voor voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang.

De laatste jaren gaan er gemiddeld 240 leerlingen naar onze school.

Wij zijn een school met aandacht voor adaptief onderwijs vanuit een klassikale organisatie, met een adequate zorgstructuur. Trots zijn we op ons pedagogisch klimaat. Dit wordt gekenmerkt door rust, structuur en duidelijke waarden en normen. Samen met ouders leveren wij een bijdrage aan de totale ontwikkeling van het kind. Wij streven ernaar dat kinderen zich niet alleen op cognitief niveau, maar ook op sociaal en emotioneel niveau goed ontwikkelen.

Onze schooltijden:

 

Schooldag Groep 1 t/m groep 8
Maandag 08:30 – 14:00 uur
Dinsdag 08:30 – 14:00 uur
Woensdag 08:30 – 14.00 uur
Donderdag 08:30 – 14:00 uur
Vrijdag 08.30 – 14:00 uur