Social Schools

Social Schools is een communicatiemiddel tussen school en ouders. Sinds een aantal jaren gebruiken wij Social Schools  op onze school. In een beveiligde omgeving kunnen ouders zien waar hun kinderen op school mee bezig zijn. Social Schools wordt gebruikt naast de site en de nieuwsbrief.

Elke groep heeft een eigen Social Schools  die wordt beheerd door 1 of 2 leerkrachten. Bij de aanmelding bij ons op school ontvangen ouders de informatie over hoe zich aan te melden. Het is een app die u gratis kunt installeren op uw smartphone. Social Schools kan ook via een computer worden gevolgd. Wat ziet u dan als ouder? Meestal een foto met een korte uitleg. Soms ook een vraag. Bijvoorbeeld: de kinderen knutselen een uil. Het knutselmoment en het resultaat kunt u direct bekijken. Of: we beginnen nu met sommen over het tiental, welke sommen zijn dat dan? Of er is een  jarige job in de klas en wordt even extra in het zonnetje gezet. Ook de oudergesprekken worden gepland middels de gespreksplanner op Social Schools
Voor meer informatie verwijzen we graag naar de site:   http://socialschools.nl