De basisschooltijd is een stukje van je leven. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ouders. In de loop van die jaren is een kind zo’n 8000 uur op de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven.

Scholen verschillen in manier van werken, sfeer, resultaten en kwaliteit. Deze website is er dan ook voor bedoeld om alle informatie te geven over onze school. De site bevat informatie over hoe het onderwijs er binnen onze school uitziet, wie erbij betrokken zijn en hoe dit is georganiseerd.

De Martinus is in 1934 begonnen als RK lagere school St. Martinus in een markant gebouw aan de Enschedesestraat in Losser. Mede door toename van het aantal leerlingen zijn we sinds 2004 gevestigd in een nieuw schoolgebouw aan de Keizerskroon te Losser.

De laatste jaren gaan er gemiddeld 260 leerlingen naar onze basisschool.

Wij zijn een school met aandacht voor adaptief onderwijs vanuit een klassikale organisatie, met een adequate zorgstructuur. Trots zijn we op ons pedagogisch klimaat. Dit wordt gekenmerkt door rust, structuur en duidelijke waarden en normen. Samen met ouders leveren wij een bijdrage aan de totale ontwikkeling van het kind. Wij streven ernaar dat kinderen zich niet alleen op cognitief niveau, maar ook op sociaal en emotioneel niveau goed ontwikkelen binnen onze school.