Uitwerking continurooster

De schooltijden op alle scholen van onze stichting zijn:

Onze schooltijden:

Schooldag Groep 1 t/m groep 8
Maandag 08:30 – 14:00 uur
Dinsdag 08:30 – 14:00 uur    
Woensdag 08:30 – 14:00 uur    
Donderdag 08:30 – 14:00 uur    
Vrijdag 08:30 – 14:00 uur

Pauze schema

Groepen Lunchtijd Buiten spelen
Groep 1 en 2 12:30- 12:55uur 12:15- 12:30
Groep 3 12:30- 12:45uur 12:15- 12:30
Groepen 4 t/m 8 12:20 – 12:35 uur 12:35 – 12:50

Lunch

Gedurende 15 minuten (kleutergroepen 20 minuten) wordt er in de groep onder toezicht van de leerkracht gegeten en gedronken. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee en de leerkracht eet samen met de kinderen.
Bij het eten ligt de nadruk op gezond eten, waarbij tijdens het eten gezorgd wordt voor een informele sfeer. Bovendien kan er aandacht worden besteed aan persoonlijke zaken.

Bij het eten en drinken horen een aantal regels. Hierbij kunt u denken aan:

  • handen wassen voor het eten,
  • iedereen begint op hetzelfde moment met eten na een moment van stilte,
  • er dient netjes te worden gegeten en gedronken,
  • blijven zitten tijdens het eten,
  • het opruimen van de eigen spullen,
  • wachten tot iedereen klaar is,
  • gelegenheid voor het poetsen van de tanden.

Indien er persoonlijke omstandigheden zijn bv. allergie, gluten etc. dan kunt u hierover contact opnemen met de leerkracht. Er zal zorgvuldig op worden toegezien.

Middelen

In het kader van hygiëne en veiligheid wordt het meegebrachte drinken in een koelkast opgeslagen. Er is voldoende spelmateriaal aanwezig om te gebruiken bij slecht weer.

Buiten spelen/binnen spelen

Na of voor het lunchen wordt er 15 minuten buiten gespeeld op het speelplein. Tijdens het buiten spelen zal er voor voldoende toezicht worden gezorgd.
Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Er is voldoende spelmateriaal aanwezig.

Pleinwacht

Bij het opstellen van het rooster voor de pleinwacht (door leraren) wordt rekening gehouden met:
de CAO voor het Primair Onderwijs: voldoende rustpauzes voor leerkrachten,
zowel leerkrachten als personeelsleden zonder groep kunnen pleinwacht hebben,
Er is altijd voldoende toezicht.

Buitenschoolse opvang (BSO), Voorschoolse OPvang (VSO), peutereducatie en vve

Bij het continurooster eindigt de schooltijd op maandag t/m vrijdag  om 14.00 uur

Graag informeren we u over de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang (VSO / BSO) en peutereducatie en VVE:

SKOLO is een partnerschap aangegaan met Kinderopvang Losser  behorende bij Kindcentrum Supertof. In onze school heeft Kinderopvang een BSO-locatie en tevens is er de mogelijkheid voor voorschoolse opvang (VSO).

Daarnaast biedt Kinderopvang Losser de mogelijkheid voor peutereducatie/VVE van 2-4 jarigen bij basisschool De Wegwijzer. Alle ouders van de scholen in Losser kunnen van het aanbod peutereducatie en VVE in de nieuwe locatie Calimero gebruik maken totdat het kind 4 jaar is. Daarna kunnen de ouders een eigen keuze maken voor een basisschool in Losser.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Kinderopvang Losser:

www.kinderopvang-losser.nl

In Losser zijn er nog andere organisaties die kinderopvang aanbieden: