De Martinus staat voor duidelijkheid en regelmaat 

Wij vinden, naast het aanleren van kennis en vaardigheden, een duidelijke structuur en positieve waardering van leerlingen van belang. In onze visie is een positieve sfeer met aandacht voor duidelijke leefregels de beste basis voor een goede leeromgeving. Vanuit deze visie creëren we een school waarin een kind zich veilig kan voelen. 

De Martinus staat voor eisen stellen 

We stellen eisen aan kinderen en spreken ze aan op hun resultaten. Fouten maken mag, maar je moet ervan kunnen leren. Leerlingen worden zich zo bewust van wat ze kunnen en worden uitgenodigd om zich in een positief reagerende omgeving te verbeteren. Dit geldt niet alleen voor het leren van de leerstof, maar ook op het gebied van sociale vaardigheden en culturele vorming. 

De Martinus staat voor klassikaal onderwijs met differentiatie 

Wij zijn een school die klassikaal werkt en we bieden ook mogelijkheden voor extra begeleiding, zoveel mogelijk aangepast aan het niveau van het kind. We passen diverse werkvormen toe; het zelfstandig leren en bewegend leren maakt hiervan deel uit. We streven naar een afwisselende leeromgeving waarbij we gebruik maken van chromebooks en I-pads die als hulpmiddel in dienst staan van ons onderwijs. 

De Martinus staat voor aandacht voor het leren 

Onderwijs moet volgens ons verlopen in een doorgaande lijn, zonder te grote sprongen. Vlugge leerlingen dienen anders te worden begeleid dan kinderen die er wat meer tijd voor nodig hebben. Het team van de Martinus tracht op zo’n manier onderwijs te geven dat de kinderen de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en taal volgens de kerndoelen aangeleerd krijgen. Het ‘leren leren’ bij de leerlingen van de bovenbouw zal de komende jaren extra nadruk krijgen. Daarbij maken we gebruik van computers en chromebooks. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een goede aansluiting hebben op het Voortgezet Onderwijs. 

De Martinus staat voor betrokkenheid en welbevinden 

Samen met ouders leveren wij een bijdrage aan de totale ontwikkeling van het kind. Wij streven ernaar dat de kinderen zich niet alleen op cognitief niveau, maar ook op sociaal en emotioneel niveau goed ontwikkelen. We zien het als een taak een sfeer te scheppen waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt, ongeacht uiterlijk, taal, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De school gaat ervan uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.