Algemene informatie

De Ouderraad

Het contactorgaan tussen het team en de ouders van de leerlingen is de Ouderraad (OR).

Wat doet de OR van de Martinus?

  • Het bevorderen van contact tussen school en ouders.
  • Het geven van adviezen over de vormgeving van die contacten.
  • Het team helpen bij het behartigen van de belangen van de leerlingen.
  • Het starten en organiseren van activiteiten in samenwerking met het team.

De OR bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal algemene leden. Om de vertegenwoordiging van ouders goed uit te kunnen voeren, hoort de OR graag wat de ouders vinden van het wel en wee van de school.

De OR legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage en de ondernomen activiteiten aan de MR. De OR komt 5-6 keer per jaar voor een vergadering bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. De goedgekeurde notulen kunt u op verzoek bij de directie inzien.
Mededelingen van de ouderraad kunt u lezen in de Nieuwsbrief en op de website van de school. Er zijn regelmatig contacten tussen de MR en de OR.

Mocht u belangstelling hebben om zitting te nemen in de Ouderraad of informatie hierover willen hebben, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Ouderraad. Ons e-mailadres: ormartinus@skolo.nl

Samenstelling Ouderraad (OR) 2022-2023

Ouderraad OR
Voorzitter: Judith Hesselink ormartinus@skolo.nl
Penningmeester: Karin Kuipers
Secretaris: Marije Snippert
Leden: Brenda Weda
Nicole Olde Heuvel
Femke Damhuis
Jolanda Lotens
Marloes Kuks
Barbara Grefte
Alinda Weltevreden
Corine Huisman
Veronique Mees
Marleen Egberink
Verkeerszaken: Marloes Kuks
Veronique Mees

 

Activiteiten OR:

Streetwise
Decoreren herfst
Fietscontrole
Kascontrole
Schoolnaamfeest
Decoreren sinterklaas
Strooimorgen Sinterklaas
Sinterklaas
Decoreren kerst
Kerst
Kersthandbal groep 7 en 8
Decoreren winter
Decoreren carnaval
Carnaval
Decoreren voorjaar/Pasen
Pasen
Voetbaltoernooi groep 8
Koningsspelen
Praktijk verkeersexamen
Sportdag
Decoreren zomer
Schoolreisje
Avondvierdaagse
Afscheid groep 8